مینی تایل صدف

مینی تایل صدف با اندازه ای کوچکتر ولی با فرم و شکل کاملا مشابه تایل ها تولید می شود.

مینی تایل صدف

مینی تایل صدف