کلاهک فلزی صدف

این محصول برای اولین بار توسط این شرکت بصورت فلزی ویکپارچه در دو سایز طراحی وتولید شده است به طوری که قبل ازآن باید از کلاهک های سفالی با وزن سنگین و محدودیت رنگ (طبیعی سفال) استفاده می شد .

gable-roof23

کلاهک فلزی صدف